Ziyaretçi Defteri | Hakkımızda | Sohbet Mekanları | İletişim
Anasayfa | Duvar Kağıtları Tüm Diller

Türkçe 1600x1200

Metni Göster/Gizle

"Ey insan, düşün! Sen alâküllihal öleceksin."

(Risale-i Nur Külliyatı'ndan)

İndir
Metni Göster/Gizle
Evet! O Zât (A.S.M.) vazifesi itibariyle, hakkın bürhanı, hakikatın ziyası, hidayetin güneşi, saadetin vesilesidir. 
(Risale-i Nur Külliyatı’ndan)
İndir
Metni Göster/Gizle

"Her kıştan sonra bir bahar, her geceden sonra bir sabah olduğu gibi nev-i beşerin dahi bir sabahı, bir baharı olacak inşâallah."

(Risale-i Nur Külliyatı'ndan)

İndir
Metni Göster/Gizle
"Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz."
(Âl-i İmran, 3/139)
İndir
Metni Göster/Gizle

"Bu şuhur-u selâse çok kıymettardır; Leyle-i Kadrin sırrıyla seksen sene bir ömrü kazandıracak bir vakitte, en iyi, en efdal şeylerle meşgul olmak lâzım geliyor.

(Risale-i Nur Külliyatı’ndan)

İndir
Metni Göster/Gizle

"Ölüm bizim için bir terhis tezkeresidir. Eğer idam da olsa bizim için bir saat zahmet, ebedî bir saadetin ve rahmetin anahtarı olur."

(Bediüzzaman Said Nursi)

İndir
Metni Göster/Gizle

Eğer başımdaki saçlarım adedince başlarım bulunsa her gün biri kesilse hakikat-i Kur’aniyeye feda olan bu başı zındıkaya ve küfr-ü mutlaka eğmem ve bu hizmet-i imaniye ve nuriyeden vazgeçmem ve geçemem. Bediüzzaman Said Nursî

İndir
Metni Göster/Gizle

"Eğer âlâmın lezaize, nârın nura inkılab etmesi emelinde isen evkat-ı hamsede rükû ve sücud kancasıyla gururun hortumunu bük, sık, başını kır, imanı doldur."

(Risale-i Nur Külliyatı'ndan)

İndir
Metni Göster/Gizle

"Fikrin sönük ise Kur’an’ın güneşi altına gir, imanın nuruyla bak ki yıldız böceği olan fikrin yerine her bir âyet-i Kur’an, birer yıldız misillü sana ışık verir."

(Risale-i Nur Külliyatı'ndan)

İndir
Metni Göster/Gizle

"Dünya durmuyor, gidiyor. İnsan da beraber gidiyor. Sen de yolcusun."

(Risale-i Nur Külliyatı'ndan)

İndir


MOBİL VERSİYONA GEÇİŞ