Ziyaretçi Defteri | Hakkımızda | Sohbet Mekanları | İletişim
Anasayfa | Duvar Kağıtları Tüm Diller

Türkçe 1600x1200

Metni Göster/Gizle

“Eğer ümmetim Ramazan ayının kıymetini, şerefini ve önemini hakkıyla bilmiş olsaydı, bütün bir yılın Ramazan olmasını temenni ederdi.”

(et-Tergib ve’t-Terhib, 2:102)

İndir
Metni Göster/Gizle

"Mallarınızı zekât ile koruyun, hastalarınızı sadaka ile tedavi edin. Belâya dua ile karşı koyun."

(Hadis-i Şerif -Cami’us-Sağir 3728)

İndir
Metni Göster/Gizle
“Oruç sabrın yarısıdır.” 
(İbn Mâce, Sıyâm 44)
İndir
Metni Göster/Gizle

"Ramazan-ı şerifteki oruç, hakiki ve hâlis, azametli ve umumî bir şükrün anahtarıdır."

(Risale-i Nur Külliyatı’ndan...)

İndir
Metni Göster/Gizle
"Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır."
 
(Buhârî, Savm 5)
İndir
Metni Göster/Gizle

"Evet, bahtiyar odur ki kevser-i Kur’anîden süzülen tatlı, büyük bir havuzu kazanmak için bir buz parçası nevindeki şahsiyetini ve enaniyetini o havuz içine atıp eritendir."

(Risale-i Nur Külliyatı’ndan...)

İndir
Metni Göster/Gizle

"Eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara “öf!” bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle."

(İsrâ,17/23)

İndir
Metni Göster/Gizle

"Evet, ümitvar olunuz; şu istikbal inkılabı içinde en yüksek gür sadâ, İslâm’ın sadâsı olacaktır!"

(Risale-i Nur Külliyatı'ndan)

İndir
Metni Göster/Gizle

"Ey insan, düşün! Sen alâküllihal öleceksin."

(Risale-i Nur Külliyatı'ndan)

İndir
Metni Göster/Gizle
Evet! O Zât (A.S.M.) vazifesi itibariyle, hakkın bürhanı, hakikatın ziyası, hidayetin güneşi, saadetin vesilesidir. 
(Risale-i Nur Külliyatı’ndan)
İndir


MOBİL VERSİYONA GEÇİŞ