İhlas Risalesi

İÇERİK HAKKINDA

"Ey âhiret kardeşlerim ve ey hizmet-i Kur'aniyede arkadaşlarım! Bilirsiniz ve biliniz: Bu dünyada, hususan uhrevî hizmetlerde en mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatçı, en metin bir nokta-i istinad, en kısa bir tarîk-ı hakikat, en makbul bir dua-yı manevî, en kerametli bir vesile-i makasıd, en yüksek bir haslet, en safi bir ubudiyet: İhlastır. Madem ihlasta mezkûr hassalar gibi çok nurlar var ve çok kuvvetler var.. ve madem bu müdhiş zamanda ve dehşetli düşmanlar mukabilinde ve şiddetli tazyikat karşısında ve savletli bid'alar, dalaletler içerisinde bizler gayet az ve zaîf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde, gayet ağır ve büyük ve umumî ve kudsî bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur'aniye omuzumuza ihsan-ı İlahî tarafından konulmuş; elbette herkesten ziyade bütün kuvvetimizle ihlası kazanmaya mecbur ve mükellefiz ve ihlasın sırrını kendimizde yerleştirmek için gayet derecede muhtacız. Yoksa hem şimdiye kadar kazandığımız hizmet-i kudsiye kısmen zayi' olur, devam etmez; hem şiddetli mes'ul oluruz." Okuyan -> Rahmetli Hulusi Yahyagil


EKLEME TARİHİ

07-Haziran-2004

ANAHTAR KELİMELER

PAYLAŞIM

Sitene Ekle:
Linkler:
Paylaş:


İhlasın mücessem abidesi: bir zatı muhles, Risale-i Nurun kayyum-u manevisi, Niyeti halisanesi ile Mektubat gibi mühim ecza-i nuriyenin ikmaline vesile vücut, şahs-ı maneviyenin pişdarı azzamı, bir münir-i hakikatın süragı paki bir alleme-i asrı, müstesna-ı fert ve şahsiyet-i maneviyenin mühim bir ferd-i mümtezanesi ağabeyimizin bir Yad-ı Cemili. Allah ruhu alilerini pür-şad ve pün-nur eylesin. Amin bi hürmetil seyyidil mürselin.

AYTEKİN / 16-Mayıs-2011

bu derste hulusi abiden sonra dersi açan abimiz kim?

NP: Değerli Kardeşim;
Bu derste bir abimiz dersi okuyor ve Hulusi ağabeyimizde açıklamalarda bulunuyor. Dersi ilk okuyan Hulusi ağabeyimiz değil sonrasında açıklamaları yapan abimiz Hulusi Yahyagil ağabeyimiz. Allah Rahmet eylesin. Selam ve Dua ile...

hasan / 27-Kasım-2010

allah abilerimizden ebeden razı olsun

enes / 05-Kasım-2010

Benzer Videolar

Gurur ve Şükür
İzlenme:5726

Rahmetli Hacı Hulusi Ağabey, Hatıralar
21 Yorum - İzlenme:21591

21.Lem'a (İhlas Hakkında)
4 Yorum - İzlenme:13109

20.Mektub
3 Yorum - İzlenme:9656

Amellerin ruhu ihlastır
7 Yorum - İzlenme:10556

Mugayyebat-ı Hamse bahsi
İzlenme:5845

Ene Bahsi
2 Yorum - İzlenme:13197

İkram ve Keramet
2 Yorum - İzlenme:3774

21. Lem'a İhlas Risalesi
7 Yorum - İzlenme:24602

20. Lem'a İhlas Risalesi
3 Yorum - İzlenme:11797
MOBİL VERSİYONA GEÇİŞ