23.Söz -2.Mebhas

İÇERİK HAKKINDA

İnsan ahsen-i takvimde yaratıldığı ve ona gayet câmi' bir istidad verildiği için; esfel-i safilînden tâ a'lâ-yı illiyyîne, ferşten tâ arşa, zerreden tâ şemse kadar dizilmiş olan makamata, meratibe, derecata, derekata girebilir ve düşebilir bir meydan-ı imtihana atılmış, nihayetsiz sukut ve suuda giden iki yol onun önünde açılmış bir mu'cize-i kudret ve netice-i hilkat ve acube-i san'at olarak şu dünyaya gönderilmiştir. Konuşmacı -> Vehbi Vakkasoğlu


EKLEME TARİHİ

12-Şubat-2005

PAYLAŞIM

Sitene Ekle:
Linkler:
Paylaş:


Henüz eklenmiş bir yorum bulunamadı!
X
MOBİL VERSİYONA GEÇİŞ