Ziyaretçi Defteri | Hakkımızda | Sohbet Mekanları | İletişim
Anasayfa
517

"Sohbet-i nebeviye öyle bir iksirdir ki, bir dakikada ona mazhar bir zat, senelerle seyr ü sülûka mukabil hakikatin envârına mazhar olur..." Sohbette insibağ ve in’ikâs olmasını açar mısınız?

"En büyük velîler Sahâbe derecesine çıkamıyorlar. Hattâ Celâleddin-i Süyutî gibi, uyanıkken çok defa sohbet-i nebeviyeye mazhar olan velîler..." Celâleddin-i Süyutî kimdir, onun örnek verilmesine sebep olan hususiyeti nedir?

"Hattâ Celâleddin-i Süyutî gibi, uyanıkken çok defa sohbet-i nebeviyeye mazhar olan velîler,.." Efendimizi a.s.m yüzlerce kez gören bir insan, sahabenin aldığı feyzi neden alamıyor?

"Sahâbelerin sohbeti, nübüvvet-i Ahmediye (a.s.m.) nuruyla,.. Evliyalar ise,.. velâyet-i Ahmediye nuruyla sohbettir." velayet ve risalet arasındaki farkı açar mısınız?

"Onların nazarlarına temessül ve tezahür etmesi, velâyet-i Ahmediye cihetindedir, nübüvvet itibarıyla değil." Efendimizin a.s.m vefatından sonra ümmeti ile görüşmesi neden velâyetiyle oluyor, risaleti devam etmiyor mu?

"Sohbet-i nebeviye ne derece bir iksir-i nuranî olduğu bununla anlaşılır..." Efendimizin a.s.m sohbeti, nasıl bedeviyetten bir anda imanı en mükemmel hale getiriyor? Buna çarpıcı birkaç misal verilebilir mi?

"Bir bedevî adam, kızını sağ olarak defnedecek bir kasavet-i vahşiyânede bulunduğu halde,.. Hem cahil, vahşî bir adam, bir gün sohbet-i nebeviyeye mazhar olur, sonra Çin ve Hind gibi memleketlere giderdi, mütemeddin kavimlere muallim-i hakaik ve rehber-i kemâlât olurdu." bunlara müşahhas örnek verilebilir mi? 

Program Adı: Sorularla Sözler
Açıklayan: Dr. Ahmet Çolak

Yorumlar ve Yorum ekle

Henüz bu içeriğe yorum gelmemiş.

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
Eklenme Tarihi: 21-Nisan-2018
Yirmi Yedinci Söz
 

Popüler içerikMOBİL VERSİYONA GEÇİŞ