Ziyaretçi Defteri | Hakkımızda | Sohbet Mekanları | İletişim
Anasayfa
481

"Asırlara göre şeriatler değişir." bu cümleyi izah eder misiniz, asırlar denilmesinin hikmeti ne olabilir?

"Belki bir asırda, kavimlere göre ayrı ayrı şeriatler, peygamberler gelebilir ve gelmiştir." bütün peygamberler için bu görevlendirme olmuş mu, burada resul ve nebi farkı var mıdır?

"Hâtemü’l-Enbiyadan sonra, şeriat-i kübrâsı her asırda her kavme kâfi geldiğinden, muhtelif şeriatlere ihtiyaç kalmamıştır." İslam’ın diğer dinlerden ayrıcalığı nedir ki; onun inzaliyle geçmiş şeriatlerin hükmü kalkıyor?

"Hâtemü’l-Enbiyadan sonra, şeriat-i kübrâsı her asırda her kavme kâfi geldiğinden, muhtelif şeriatlere ihtiyaç kalmamıştır." hâl böyleyken, Hz. İsa'nın as yeniden nüzulünün hikmeti nedir?

"Mevsimlerin değişmesiyle elbiseler değişir, mizaçlara göre ilâçlar tebeddül eder. Öyle de, asırlara göre şeriatler değişir." bir tarafta insana bakan suni meseleler, öte tarafta taraf-ı İlahiden tavzif var. Buradaki farklılık ve değişim nasıl açıklanabilir?

"Ahkâm-ı şer'iyenin teferruat kısmı, ahvâl-i beşeriyeye bakar, ona göre gelir, ilâç olur." izah edip, şer'i hükümlerin değişen ve değişmeyen kısımlarına örnek verir misiniz?

"Asırlara göre şeriatler değişir; milletlerin istidadına göre ahkâm tahavvül eder." mezheplerin zuhuru ile resullere tabi olan nebilerin tavzifi aynı mantık ve muhteva içerisinde değerlendirilebilir mi?

Program Adı: Sorularla Sözler
Açıklayan: Dr. Ahmet Çolak

Yorumlar ve Yorum ekle

Henüz bu içeriğe yorum gelmemiş.

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
Eklenme Tarihi: 11-Mart-2018
Yirmi Yedinci Söz
 

Popüler içerikMOBİL VERSİYONA GEÇİŞ