Sözler (7.Söz)

İÇERİK HAKKINDA

"Bir zaman bir asker, meydan-ı harb ve imtihanda, kâr ve zarar deveranında pek müdhiş bir vaziyete düşer. Şöyle ki: Sağ ve sol iki tarafından dehşetli derin iki yara ile yaralı ve arkasında cesîm bir arslan, ona saldırmak için bekliyor gibi duruyor. Ve gözü önünde bir darağacı dikilmiş, bütün sevdiklerini asıp mahvediyor, onu da bekliyor. Hem bu hali ile beraber uzun bir yolculuğu var, nefyediliyor. O bîçare, şu dehşet içinde, me'yusane düşünürken; sağ cihetinde Hızır gibi bir hayırhah, nuranî bir zât peyda olur. Ona der: "Me'yus olma. Sana iki tılsım verip öğreteceğim. Güzelce istimal etsen, o arslan, sana müsahhar bir at olur. Hem o darağacı, sana keyif ve tenezzüh için hoş bir salıncağa döner. Hem sana iki ilâç vereceğim. Güzelce istimal etsen; o iki müteaffin yaraların, iki güzel kokulu Gül-ü Muhammedî (Aleyhissalâtü Vesselâm) denilen latif çiçeğe inkılab ederler." Okuyan -> Necmi İlgen


EKLEME TARİHİ

31-Aralık-2004

PAYLAŞIM

Sitene Ekle:
Linkler:
Paylaş:


video neden açılmıyo

Nurpenceresi: Değerli Kardeşimiz; ilgili sohbet video değil, MP3 formatlıdır, oynatırsanız ses gelmeye başlayacaktır. Dosyada bir problem görünmemektedir. Selam ve dua ile...
hale / 01-Temmuz-2012

Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki, bütün vaktini ona sarf ediyorsun
Rifat / 14-Mart-2011

çok güzel
ali / 28-Nisan-2009

MOBİL VERSİYONA GEÇİŞ