Lem'alar (2. Lem'a)

İÇERİK HAKKINDA

"Hazret-i Eyyüb Aleyhisselâm'ın zahirî yara hastalıklarının mukabili bizim bâtınî ve ruhî ve kalbî hastalıklarımız vardır. İç dışa, dış içe bir çevrilsek, Hazret-i Eyyüb'den daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Çünki işlediğimiz herbir günah, kafamıza giren herbir şübhe, kalb ve ruhumuza yaralar açar. Hazret-i Eyyüb Aleyhisselâm'ın yaraları, kısacık hayat-ı dünyeviyesini tehdid ediyordu. Bizim manevî yaralarımız, pek uzun olan hayat-ı ebediyemizi tehdid ediyor. O münacat-ı Eyyübiyeye, o Hazretten bin defa daha ziyade muhtacız. Bahusus nasılki o Hazretin yaralarından neş'et eden kurtlar, kalb ve lisanına ilişmişler; öyle de; bizleri, günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler, şübheler (neûzü billah) mahall-i iman olan bâtın-ı kalbe ilişip imanı zedeler ve imanın tercümanı olan lisanın zevk-i ruhanîsine ilişip zikirden nefretkârane uzaklaştırarak susturuyorlar. Evet günah kalbe işleyip, siyahlandıra siyahlandıra tâ nur-u imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Herbir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah istiğfar ile çabuk imha edilmezse, kurt değil, belki küçük bir manevî yılan olarak kalbi ısırıyor."


EKLEME TARİHİ

04-Kasım-2004

ANAHTAR KELİMELER

PAYLAŞIM

Sitene Ekle:
Linkler:
Paylaş:


Henüz eklenmiş bir yorum bulunamadı!
Benzer Videolar

11.Lem'a (Sünneti Seniyye)
10 Yorum - İzlenme:17304

30.Lema
2 Yorum - İzlenme:10436

Lemalar (13.Lema)
3 Yorum - İzlenme:16379

İktisat ...
20 Yorum - İzlenme:10009

Lem'alar (1. Lem'a)
8 Yorum - İzlenme:16463

Lem'alar (3. Lem'a)
2 Yorum - İzlenme:9956

Lem'alar (4. Lem'a)
İzlenme:9604

Lem'alar (7. Lem'a)
4 Yorum - İzlenme:9411

21.Lem'a - 4.Düstur
2 Yorum - İzlenme:6953

21.Lem'a - 1.Düstur
İzlenme:8840
X
MOBİL VERSİYONA GEÇİŞ